DSS Recykling

Jesteśmy przejrzyści jak szkło

YouTube Facebook
Ochrona środowiska

Bezpieczeństwo produkcji

Główna linia technologiczna DSS Recykling w Dąbrowie Górniczej.

Do ponownego użycia przygotowujemy szkło z ciągłego wytopu, szkło budowlane, takie jak szyby okienne i samochodowe oraz szkło zbierane selektywnie z opakowań szklanych (butelki, słoiki, itp.).

Ograniczamy ilości powstających odpadów:

  • prowadzimy ciągły monitoring ilości przyjmowanych, przetwarzanych i zbieranych odpadów oraz ich szczegółową ewidencję,
  • wszystkie urządzenia wchodzące w skład instalacji eksploatujemy zgodnie z instrukcjami technologicznymi, co zapewnia ich bezawaryjną i efektywną pracę,
  • okresowe przeglądy i konserwacje urządzeń wchodzących w skład instalacji prowadzimy regularnie, zgodnie z wytycznymi producenta, przez wyspecjalizowane firmy.

Gwarantujemy 100% bezpieczeństwa

Centrum Recyklingu Szkła w Dąbrowie Górniczej zajmuje się przetwarzaniem stłuczki szklanej nie zawierającej substancji niebezpiecznych. Duży nacisk kładziony jest na jakość zbieranego szkła. Stłuczka szklana po przetworzeniu to rozdrobnione szkło nie zawierające żadnych zanieczyszczeń.

 

Ekologia

Ochrona środowiska naturalnego to najważniejszy aspekt działalności DSS Recykling.

Jakość

Poziom świadczonych przez nas usług i wprowadzone normy potwierdzają liczne certyfikaty jakości.

Bezpieczeństwo

Prezentujemy wyniki badań, raportów i analiz. Przestrzegamy najsurowszych norm.

Ładowanie...