DSS Recykling

Jesteśmy przejrzyści jak szkło

YouTube Facebook

Zlecenie odbioru


Zamawiający (dane do faktury)

Nazwa podmiotu

Kod pocztowy, miejscowość

Ulica, numer

Numer NIP

Numer BDO

UWAGA! Do prawidłowego odbioru odpadów wymagany jest nadany i aktywny numer BDO

Czy klient współpracował już z DSS Recykling?

Zamówienie

Proszę o podstawienie pojemnika i odbiór odpadu szkła (podać rodzaj - opisowo):

...w ilości...
ton

...o kodzie...

Oświadczam, że wnioskował o DPOiR

Załączam plik ze zdjęciem odpadu (opcjonalnie):

Dokładny adres odbioru (wypełnij, jeżeli jest inny niż podany powyżej)

Osoba kontaktowa

Telefon kontaktowy

Adres email

Uwagi dotyczące odbioru

Warunki korzystania

Ładowanie...