DSS Recykling

Jesteśmy przejrzyści jak szkło

YouTube Facebook

Zlecenie odbioru


Zamawiający (dane do faktury)

Nazwa podmiotu

Kod pocztowy, miejscowość

Ulica, numer

Numer NIP

Czy klient współpracował już z DSS Recykling?

Zamówienie

Proszę o podstawienie pojemnika i odbiór odpadu szkła (podać rodzaj - opisowo):

...w ilości...
ton

...o kodzie...

Oświadczam, że wnioskował o DPOiR

Załączam plik ze zdjęciem odpadu (opcjonalnie):

Dokładny adres odbioru (wypełnij, jeżeli jest inny niż podany powyżej)

Osoba kontaktowa

Telefon kontaktowy

Adres email

Uwagi dotyczące odbioru

Warunki korzystania

Ładowanie...