DSS Recykling

Jesteśmy przejrzyści jak szkło

YouTube Facebook

Zlecenie odbioru


Zamawiający (dane do faktury)

Nazwa podmiotu

Kod pocztowy, miejscowość

Ulica, numer

Numer NIP

Proszę o podstawienie pojemnika o pojemności...

...i odbiór odpadu szkła (podać rodzaj - opisowo):

...w ilości...

...o kodzie...

Oświadczam, że wnioskował o DPOiR

Dokładny adres odbioru (wypełnij, jeżeli jest inny niż podany powyżej)

Osoba kontaktowa

Telefon kontaktowy

Adres email

Sugerowany termin odbioru

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Ogólne warunki odbioru stłuczki szklanej przez DSS Recykling Sp. z o.o. oraz akceptuje ustaloną cenę netto: zł/t płatną przez

Prześlij kopię zlecenia na mój adres email

Ładowanie...