DSS Recykling

Jesteśmy przejrzyści jak szkło

YouTube Facebook

Recykling opakowań szklanych

 

Firma DSS Recykling sp. z o.o. oferuje kompleksową współpracę w zakresie odbioru, recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych szklanych, a także w zakresie potwierdzania wykonania obowiązku recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych szklanych zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 639).

Oferujemy własne kontenery do zbierania odpadów szklanych, które w zależności od ilości zbieranych odpadów, mogą być użyczane bezpłatnie. Oferta współpracy w zakresie odbioru i recyklingu odpadów opakowaniowych szklanych zawiera odbiór naszymi środkami transportu zbieranych przez Państwa odpadów, następnie doczyszczenie, frakcjonowanie i przekazanie odpadów do hut szkła w celu ostatecznego recyklingu. Proces recyklingu na naszych liniach technologicznych odbywa się przy użyciu zespołu urządzeń kruszących, separujących, przesiewających oraz nowoczesnych urządzeń do optyczno-elektronicznej separacji szkła na kolory. Aktualnie współpracujemy z największymi hutami szkła opakowaniowego w Polsce, a roczna ilość przetwarzanego szkła opakowaniowego na naszych liniach kształtuje się na poziomie 15 000 ton.

W ramach współpracy oferujemy Państwu pomoc merytoryczną w zakresie wymagań prawnych, dotyczących ochrony środowiska. Ofertę zawsze staramy się dopasować do indywidualnych wymagań naszych klientów.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą prosimy o kontakt pod nr telefonu 0 801 000 377 lub o wypełnienie formularza kontaktowego.

 

Skontaktuj się z nami

Ekologia

Ochrona środowiska naturalnego to najważniejszy aspekt działalności DSS Recykling.

Jakość

Poziom świadczonych przez nas usług i wprowadzone normy potwierdzają liczne certyfikaty jakości.

Bezpieczeństwo

Prezentujemy wyniki badań, raportów i analiz. Przestrzegamy najsurowszych norm.

Ładowanie...