DSS Recykling

Jesteśmy przejrzyści jak szkło

YouTube Facebook
Kim jesteśmy

Technologia

Główna linia technologiczna DSS Recykling w Dąbrowie Górniczej.

DSS Recykling Spółka z o.o. w Centrum Recyklingu Szkła w Dąbrowie Górniczej Strzemieszycach posiada nowoczesną instalację do przetwarzania stłuczki szklanej wykonaną w najnowszej technologii stosowanej w Unii Europejskiej.

Instalacja jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Została wybudowana we współudziale korporacyjnych wspólników, na przykładzie i w analogii do wielu takich instalacji pracujących w Niemczech.

Każdy z naszych dostawców szkła jest sprawdzany pod kątem jakości prowadzonej segregacji odpadów i możliwości posiadania szkła zawierającego substancje niebezpieczne. Kładziemy na to ogromny nacisk, gdyż występowanie nawet niewielkich ilości substancji niebezpiecznych stanowi zagrożenie dla producentów szkła.

Nasza instalacja składa się z trzech części:

  • linii wstępnego kruszenia szkła,
  • głównej linii technologicznej przetwarzania i segregacji różnych rodzajów szkła, umieszczonej wewnątrz hali produkcyjnej,
  • optycznej separacji szkła.

Jesteśmy jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Europie. Nasze urządzenia charakteryzują się niskimi poziomami mocy akustycznej, niskim zużyciem energii elektrycznej, wysokim stopniem zinformatyzowania i w niczym nie odbiegają od podobnych urządzeń działających obecnie, m.in w Danii i Niemczech.

Centrum Recyklingu Szkła

Informujemy, że firma DSS Recykling Sp. z o.o. zrealizowała projekt pt. Budowa Centrum Recyklingu Szkła, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013, działanie 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne.

Inwestycja spowodowała zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi, zwłaszcza w odniesieniu do kategorii odpadów, na które obowiązują limity odzysku lub recyklingu.

  • Okres realizacji projektu: 2008 - 2011
  • Wartość projektu: 12 670 000,00 PLN
  • Kwota dofinansowania: 3 651 000,00 PLN

Przejrzyste zasady

DSS Recykling szczególną wagę przywiązujemy do dbałości o środowisko naturalne.

Zlecenie odbioru

Wypełnij formularz, przyjedziemy
i odbierzemy zbędne odpady szklane.

Więcej informacji

Ekologia

Ochrona środowiska naturalnego to najważniejszy aspekt działalności DSS Recykling.

Jakość

Poziom świadczonych przez nas usług i wprowadzone normy potwierdzają liczne certyfikaty jakości.

Bezpieczeństwo

Prezentujemy wyniki badań, raportów i analiz. Przestrzegamy najsurowszych norm.

Ładowanie...