DSS Recykling

Jesteśmy przejrzyści jak szkło

YouTube Facebook
Kim jesteśmy

Stan prawny

Budowa Centrum Recyklingu Szkła w Dąbrowie Górniczej została przeprowadzona zgodnie z obowiązującym w okresie budowy stanem prawnym i założeniami przedstawionymi w dokumentacji projektowej.

Nasza instalacja posiada następujące pozwolenia:

  • zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne,
  • zezwolenie na zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne,
  • pozwolenie wodno-prawne na wykonywanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacyjnego rzeki Rakówka oraz pozwolenia na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wykonanym wylotem do rzeki Rakówka.

Praca instalacji jak i system zbierania odpadów, metody ich magazynowania, obróbka mechaniczna odpadów są zgodne z warunkami zawartymi w posiadanych pozwoleniach.

Działamy dla dobra środowiska

DSS Recykling Spółka z o.o. posiada uregulowany stan prawny w zakresie ochrony środowiska. W zakresie ochrony powietrza instalacja spełnia wymagania prawne dla tego typu instalacji.

Źródło: Przegląd ekologiczny dla instalacji do przetwarzania stłuczki szklanej w DSS Recykling Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Magazynowej 1, str. 11.

Centrum Recyklingu Szkła

Informujemy, że firma DSS Recykling Sp. z o.o. zrealizowała projekt pt. Budowa Centrum Recyklingu Szkła, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2007-2013, działanie 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne.

Inwestycja spowodowała zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi, zwłaszcza w odniesieniu do kategorii odpadów, na które obowiązują limity odzysku lub recyklingu.

  • Okres realizacji projektu: 2008 - 2011
  • Wartość projektu: 12 670 000,00 PLN
  • Kwota dofinansowania: 3 651 000,00 PLN

Przejrzyste zasady

DSS Recykling szczególną wagę przywiązujemy do dbałości o środowisko naturalne.

Zlecenie odbioru

Wypełnij formularz, przyjedziemy
i odbierzemy zbędne odpady szklane.

Więcej informacji

Ekologia

Ochrona środowiska naturalnego to najważniejszy aspekt działalności DSS Recykling.

Jakość

Poziom świadczonych przez nas usług i wprowadzone normy potwierdzają liczne certyfikaty jakości.

Bezpieczeństwo

Prezentujemy wyniki badań, raportów i analiz. Przestrzegamy najsurowszych norm.

Ładowanie...