DSS Recykling

Jesteśmy przejrzyści jak szkło

YouTube Facebook

Aktualności

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Pierwsze ustalenia z badań WIOŚ prowadzonych w Strzemieszycach

11.06.2014

Efektem wielu pism i skarg - także pod adresem naszego zakładu - wysyłanych przez tzw. strzemieszyckich działaczy społecznych, są badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska prowadzone obecnie w Strzemieszycach.

Znamy już pierwsze ustalenia z tych badań.

W piśmie z 30 maja 2014 roku, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska potwierdza, że w DSS Recykling „zrealizowane zostały zarządzenia pokontrolne dotyczące ograniczenia emisji niezorganizowanej z terenu zakładu. Zabudowano ekrany na taśmociągach eksploatowanych na zewnątrz zakładu, poszerzono również sieć zraszaczy rozmieszczonych na obszarze placów magazynowych”.

Najważniejsze jednak są ustalenia WIOŚ dotyczące badań opadu pyłu w punktach zlokalizowanych na terenie dzielnicy Strzemieszyce. Choć, zgodnie z treścią omawianego pisma, zakończenie badań planowane jest na wrzesień 2014 roku, zebrany pył poddano obserwacji mikroskopowej oraz analizie chemicznej. Jak czytamy „analiza chemiczna wykazała, że głównym składnikiem badanego pyłu jest żelazo, a w dalszej kolejności wapń, krzemionka oraz sód”.

Pełna wersja dokumentu dostępna jest tutaj.

Dalej dowiadujemy się, że na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań można wstępnie stwierdzić, iż na terenie Strzemieszyc nie jest przekraczana norma opadu pyłu a przeprowadzone badania wykazują, że źródłem pyłu są zarówno okoliczne zakłady przemysłowe, jak również roboty drogowe prowadzone na terenie dzielnicy (remont ul. Majewskiego) oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie (przebudowa drogi krajowej 94).

 

Ładowanie...