DSS Recykling

Jesteśmy przejrzyści jak szkło

YouTube Facebook

Aktualności

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Informator DSS Recykling dla mieszkańców Strzemieszyc

05.02.2014

Pierwszy numer informatora DSS Recykling dla mieszkańców Strzemieszyc..

Pierwszy numer informatora DSS Recykling dla mieszkańców Strzemieszyc.

Szanowni Mieszkańcy Strzemieszyc,

od kilku lat jesteśmy Waszym sąsiadem. Najwyższy więc czas, byśmy się lepiej poznali.
Nasz zakład powstał na terenie byłej fabryki domów, przeznaczonym później na produkcję topników dla hutnictwa żelaza i stali. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XLIV/801/09 z dnia 2 grudnia 2009 roku) na terenie tym, oznaczonym na rysunku planu symbolem 8PU, dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z odzyskiem surowców z materiałów.
W lutym 2012 roku przy ul. Magazynowej 1 rozpoczęła działalność firma, której wpływ na środowisko naturalne jest nie do przecenienia w skali ogólnej.
Dla mieszkańców Strzemieszyc natomiast DSS Recykling – jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów odzyskiwania szkła – może być powodem do dumy.

Niestety, od kilku miesięcy jesteśmy celem nagonki, w efekcie której zamiast modernizować zakład, przyjmujemy kolejne kontrole, wykonujemy po wiele razy te same ekspertyzy, prowadzimy takie same badania.

Kilka osób postanowiło bowiem zyskać społeczne poparcie, wykorzystując brak dostatecznej wiedzy naszych sąsiadów, mieszkańców Strzemieszyc.
Czas uzupełnić tę lukę. Dlatego zdecydowaliśmy się na przekazanie Państwu najważniejszych informacji zawartych w „Przeglądzie ekologicznym” czyli dokumencie sporządzonym na podstawie decyzji Prezydenta Dąbrowy Górniczej z dn. 28.10.2013 roku, a będącym podsumowaniem naszych wielomiesięcznych starań o obiektywną ocenę wpływu DSS Recykling na środowisko naturalne i najbliższe otoczenie zakładu.

Streszczenie "Przeglądu ekologicznego" dostępne jest tutaj.

Pełna wersja "Przeglądu ekologicznego" dostępna jest tutaj.

Pozostajemy z nadzieją na rozwianie wszelkich Państwa uprzedzeń i niedorzeczności rozsiewanych przez ludzi, którzy z ataków na strzemieszyckie przedsiębiorstwa uczynili narzędzie społecznej aktywności.
W najbliższej przyszłości zaprosimy Państwa do nas, byście na własne oczy (i uszy) mogli się przekonać, że zapisy z dokumentów znajdują potwierdzenie w rzeczywistości i Waszym sąsiadem jest firma przyjazna i społecznie użyteczna.

Z Poważaniem

Zarząd i Pracownicy

DSS Recykling Sp. z o.o.

Ładowanie...