DSS Recykling

Jesteśmy przejrzyści jak szkło

YouTube Facebook

Aktualności

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Pył w Strzemieszycach

04.02.2014

Pył w Strzemieszycach

Latem i jesienią ubiegłego roku żywo dyskutowanym tematem był pył, który osadzał się w Strzemieszycach. Choć nikt tego nie dowiódł, zarówno w trakcie spotkań, jak i w mediach, pył ten powszechnie nazywano pyłem szklanym.
Ten fakt dość jednoznacznie wskazywał DSS Recykling jako źródło zanieczyszczeń. Dziś – dzięki serii specjalistycznych badań i analiz – wiemy już, że były to stwierdzenia zbyt jednoznaczne. 

Badanie próbek

Zebrane w Strzemieszycach próbki pyłu, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, jesienią 2013 roku poddano analizie w Laboratorium Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. w Katowicach. W połowie listopada ukazał się raport opisujący skład przebadanych próbek. Badanie to, choć bardzo szczegółowe, nie przyniosło jednak odpowiedzi na pytanie – skąd pochodzi osad, który tak zaniepokoił mieszkańców Strzemieszyc. Konieczne stało się wykonanie kolejnych badań porównawczych. W tym celu pobrano próbki z trzech dąbrowskich zakładów pracy, podejrzewanych o emitowanie zanieczyszczeń: Brembo Poland, Saint Gobain Glass i DSS Recykling.
W Brembo Poland pobrano materiał badawczy z trzech miejsc: odpady masy formierskiej, rdzenie przed procesem odlewania i żużle odlewnicze. W Saint Gobain Glass do szczegółowej analizy posłużyły próbki stłuczki szklanej z magazynu F1 i odpady mas wsadowych. Z DSS Recykling zebrano stłuczkę opakowaniową białą i kolorową, stłuczkę płaską bezbarwną ze szkła typu flot i szkła hartowanego oraz półprodukt szkła płaskiego mieszanego.

Badania nie wskazują jednoznacznie na DSS Recykling

Efektem badań porównawczych przeprowadzonych w grudniu ubiegłego roku jest Interpretacja Wyników Badań Analizowanych Odpadów autorstwa Laboratorium Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. w Katowicach. Z dokumentu wynika, że trudno jednoznacznie określić źródło pochodzenia pyłu. Z drugiej strony, jak czytamy, w trakcie badań porównawczych odrzucono próbki pobrane w DSS Recykling. Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w Interpretacji Wyników Badań Analizowanych Odpadów – ze względu na ich odmienny charakter.

Pełna wersja dokumentu dostępna jest tutaj.

Interpretacja wyników

W interpretacji badań wyników odpadów stwierdzono, że trudno jednoznacznie określić źródło pochodzenia pyłu. Wszystkie analizowane próbki pochodzą bowiem z zakładów produkcyjnych o podobnym typie działalności, stąd - jak czytamy dalej - pył pochodzący z terenu Dąbrowy Górniczej może być mieszaniną odpadów ze wszystkich zakładów. Zasugerowano też, że pył osiadający w Strzemieszycach jest pochodną odpadów z zakładów Brembo Poland. Według autorów opisywanego dokumentu, próbka pobrana z Brembo, podobnie jak analizowany wcześniej pył, charakteryzowała się bardzo dużą zawartością manganu i żelaza. Dodatkowo wykazano, że obie próbki: pyłu i odpadu wykazywały silne właściwości ferromagnetyczne.

Epilog

To jednak nie skończyło sprawy. 14 stycznia 2014 roku z adresu OSP Strzemieszyce popłynęły aż trzy różne skargi na DSS Recykling do trzech różnych instytucji: Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Za pieniądze podatników, powołane do tego instytucje, zorganizują zapewne kolejne kontrole i badania. Ich wyniki najobszerniej przedstawione w „Przeglądzie ekologicznym” nie pozostawiają wątpliwości co do jakości naszej pracy i pozytywnego wpływu DSS Recykling na środowisko naturalne. Jak widać jednak, część tzw. lokalnych strzemieszyckich działaczy nie zamierza tego faktu przyjąć do wiadomości.

Ładowanie...